Our team

At APA we set up and run the company as an advanced matrix structure, in oder to maximize our strength of  human resources, and establish one of the best working environments, where our people could promote their ability and be supported by the team enthusiastically and in time.

 

                         

Tú - Võ Minh Tú

 

                        

Kiều - Thái Thị Thúy Kiều

 

                        

An - Phạm Phúc An

 

Trang - Cấn Thị Thu Trang

 

   

Trâm - Vũ Nguyễn Ngọc Trâm

 

Vệ - Bùi Đình Quốc Vệ

 

Chinh - Lý Quế Chinh

 

Phượng - Nguyễn Thị Hoa 

             Phượng

Huynh - Huỳnh Quang

                       Bảo Huynh

 

 

Toàn - Trương Quang Toàn

 

 

Uyên - Huỳnh Đỗ Tú Uyên

 

 

Thanh - Võ Hoài Thanh

 

Hồng - Lê Thị Cẩm Hồng

 

Phượng - Vũ Thị Mỹ Phượng

 

Thắng - Phạm Minh Thắng

 

Ngân - Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thảo - Nguyễn

                Phương Thảo

 

 

Hùng - Lê Tuấn Hùng

 

Oanh - Nguyễn Hoàng

                   Phương Oanh

 

Thuỳ - Võ Thị Xuân Thuỳ

Trung - Đặng Bảo Trung

 

Tuấn - Đinh Công Tuấn

 

Nhiều - Nguyễn Ngọc Nhiều

Tiên - Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nhi - Hoàng Thị Yến Nhi

Thịnh - Phan Hoàng 

                          Thái Thịnh

 

Thắm - Nguyễn Thị

                         Hồng Thắm

Huyền - Huỳnh Thị Lệ Huyền

 

Our office image     

 

 

 

 
Overview

Overview

Services

Services

Clients

Clients

Events

Events