Văn Phòng Zoetis

Địa chỉ

25th Floor, Unite 3-4, Viettel Tower, 285 CMT8 St, Ward 12, Ditrict 10, HCMC, Vietnam

Diện tích

380 m2

Design : APA Team